Naša spoločnosť ponúka všetky služby na zrealizovanie novostavby. Dopravné, pozemné stavby riešime od projektu, vybavenia stavebného povolenia, realizáciu diela (materiál, práca…) až po kolaudáciu a odovzdanie k užívaniu.
Odbornosť, kvalita, rýchlosť, záruka a priaznivá cena tvorí ADBuildings.