ADbuildings sa zaoberá aj poradenskou činnosťou, ktorá zahŕňa finančné poradenstvo, projekčné služby, inžinierska činnosť stavbyvedúceho, stavebného dozoru, vybavenie potrebných povolení.
Ponúkame kompletnú stavebnú činnosť od prípravy cez realizáciu po kolaudáciu.